Doorgaan naar artikel

Legale informatie

1971 nodigt alle gebruikers uit om de volgende juridische kennisgevingen zorgvuldig te lezen. Door toegang te krijgen tot, te browsen of de website te gebruiken, erkennen gebruikers deze juridische kennisgevingen te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

  1. Informatie over de sitebeheerder

 Deze website www.1971belgium.be (hierna de “Site”) Wordt ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door Christelle Looze (hierna '1971”), Een bedrijf met geregistreerd kantoor bij Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België, en geregistreerd bij de Belgische Crossroads Bank voor ondernemingen onder het nummer BE.0774.123.346.

1971 verbindt zich om alle inspanningen te leveren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de site. In het geval van onbeschikbaarheid van de site kan het op geen enkel terrein verantwoordelijk worden gehouden. Het kan niet garanderen dat de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op zijn site zijn verspreid, noch de duurzaamheid van de juiste functioneren, noch totale informatiebeveiliging daarop (het kan bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onbeschikbaarheid van informatie op de site).

De gebruiker erkent dat het hebben van de vaardigheden en middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot en de site te gebruiken. Ze erkennen dat ze geverifieerd hebben dat hun computerconfiguratie geen virus, Trojan -paard of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal bevat en dat het in perfecte staat is.

De gebruiker mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze site te verkrijgen, de server waarop onze site is opgeslagen, of een andere server, computer of database die is aangesloten op onze site. Schending van deze bepaling is een strafbaar feit. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken.

  1. Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

 1971 zal zorgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens die worden verstrekt in overeenstemming met het privacybeleid dat op onze site beschikbaar is onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens", "Privacybeleid”.

De gebruiker wordt ook geïnformeerd dat tijdens hun bezoeken aan de site een of meer cookies automatisch kunnen worden geïnstalleerd in hun browsersoftware. De regels die van toepassing zijn op cookies zijn toegankelijk in het cookiebeleid dat op onze site beschikbaar is onder het tabblad "Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens", "Cookie beleid”.

Als u een verzoek om informatie over dit beleid wilt indienen, stuur ons dan een e -mail op het volgende adres: hello@1971belgium.be

  1. Intellectueel eigendom

Christelle Looze is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en het materiaal dat erop is gepubliceerd. Dit betekent, maar is niet beperkt tot, logo's, logotypes, databases, bestanden, video's, artikelen, programma's, inhoud inclusief gegevens, teksten, stilstaande of geanimeerde afbeeldingen, industriële ontwerpen, handelsmerken, geluiden en grafische afbeeldingen.

Elke totale of gedeeltelijke weergave van de site of van een van de elementen die het omvat, op welke manier dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Christelle Lozeen, is verboden en vormt een inbreuk op de Belgische wet voor intellectueel eigendom.

  1. Hypertext -links

Hypertext -links naar andere sites van onze site zijn niet, ongeacht de omstandigheden, de verantwoordelijkheid van 1971.

1971 neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waaraan onze site verbindt, noch voor enige schade die wordt opgelopen tijdens het bezoeken van die sites. Gebruikers bezoeken andere sites onder hun eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

  1. Toepasselijke wetgeving

Deze site wordt beheerst door de Belgische wet. Elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering daarvan zal de exclusieve jurisdictie zijn van die rechtbanken waaraan het hoofdkantoor van 1971 is onderworpen. 

  1. Wijziging van de juridische kennisgevingen

1971 behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze juridische kennisgevingen op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. 

  1. Contact

Gebruik voor alle meer informatie en contacten de Contact Formulier Beschikbaar op onze site, of neem per post contact op met het volgende adres: Christelle Looze, Gerard Sart 1, 4606 Saint-André, België.

U kunt ons ook bereiken op +32 497 60 86 63 tijdens de Belgische kantooruren.

Winkelmand